کافه پروژه بستری را برای شما عزیزان فراهم آورده است تا براحتی و با اطمینان خاطر بتوانید فعالیت خود را در سایت انجام دهید.

کافه پروژه یک سایت معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیک و ثبت شده در ستاد ساماندهی سایت های اینترنتی این اطمینان را در شما عزیزان ایجاد خواهد کرد که می توانید پروژه و هزینه آن را دریک سایت مورد اعتماد و مطمئن واریز کنید و یا هزینه پروژه ای را که انجام داده اید را دریافت نمایید.

کارفرمای عزیز شما وقتی پروژه ای را ایجاد می کنید و مجری خاصی را برای کار خود استخدام می نمایید و به طبع هزینه آن را نیز واریز می کنید تا زمانی که پروژه را در موعد تعیین شده و با همان کیفیتی که در ابتدا تعریف کرده اید دریافت نکنید هزینه ای به مجری تعلق نخواهد گرفت و فقط درصورت تحویل صحیح پروژه توسط مجری محترم هزینه برای وی آزاد خواهد شد.

همچنین شما مجری عزیز وقتی پروژه ای از سمت کارفرمایی خاص به شما واگذار شد و شما در موعد مقرر طبق تعریف پروژه در ابتدای کار و توافقات انجام شده کار را تحویل دهید کارفرما ملزم به آزادسازی وجه گروگذاری شده برای شماست و درصورت عدم آزادسازی وجه گروگذاری شده بدون دلیل موجه هزینه توسط سایت برای مجری آزاد می گردد.

کافه پروژه همچنین برای پروژه هایی ک دچار اختلاف شده اند بین مجری و کارفرما داوری می کند که این کار توسط کارشناسان مرتبط با همان تخصص و رشته انجام می پذیرد.سیستم گروگذاری در سایت کافه پروژه این امکان و اطمینان را فراهم می سازد که در سایت بدون جانب داری حقوق کاربران خود اعم از کارفرما و مجری را استیفا نماید.

آرزو داریم که با کمک شما عزیزان هرروز بهتر از دیروز خدمات مان را گسترش دهیم و یک دهکده انجام پروژه های بزرگ و کوچک برای شما کاربران محترم فراهم کنیم.