بررسی مراکز فیزیک کاربردی در سطح اروپا

مهندسی برق

نمونه ای از مراکز فیزیک کاربردی در اروپا

 

انستیتو فتوفیزیک کاربردی (IAPP)   دانشگاه صنعتی درسن ، آلمان

تحقیقات این انستیتو شامل بخش های زیر است

 1. فتوالکترونیک آلی
 2. Organic Molecular Beam Epitaxy
 3. SPM2 Scanning Probe Microscopy & Manipulation
 4. گروه اسپکتروسکوپی اکسایتون در نیمه هادیهای آلی
 5. اسپکتروسکوپی نوری فوق سریع
 6. تابناکی گونه های گنجانده شده در لایه های سیلیکون دیوکساید

۱- فتوالکترونیک آلی:

 • p-and n-type Doping
 • LED های آلی
 • سلول های خورشیدی آلی

در این آزمایشگاه برای پیش برد این تحقیقات از وسایلی نظیر

 • دو عدد محفظه چند منظوره سیستم های UHF برای آماده سازی OLED و سلولهای خورشیدی
 • چند محفظه HV برای ارزیابی مواد و آزمایش Doping
 • وسایل گرادیان تصعید و خالص سازی

۲- لایه نشانی باریکه مولکولهای ارگانیک :

 • آماده سازی لایه های نازک مولکولهای آلی روی مواد غیر آلی با نظم بسیار زیاد بوسیله لایه نشانی UHF و Self assembly
 • لایه نشانی ناهم جنس آلی – آلی و چاه های کوانتومی آلی
 • تحلیل و پیش بینی رشد لایه نشانی
 • مشخصه یابی ساختاری با استفاده از STM، AFM، پراش الکترون کم انرژی (LEED) و بازتاب پراش الکترون با انرژی بالا (RHEED) .
 • مشخصه یابی حالتهای الکترونی با STS و اسپکتروسکوپی فتوالکترون فرا بنفش (UPS)
 • مشخصه یابی خواص اپتیکی بوسیله DRS
 • (Differential Reflection Spectroscopy)و اسپکتروسکوپی فلورسانس در محل اصلی
 • Photoisomerization of Photochromic molecules on surfaces

۳- SPM2  Scanning Probe Microscopy & Manipulation

 • فصل مشترک الکترود فرو الکتریک PT
 • Electro-Optical Scanning near field Optical microscopy (EO-SNOM)
 • مطالعه تئوری فروالکتریک و خواص اپتیکی Tetragonal BaTio3

در حوزه چاه فروالکتریک ۱۸۰ درجه

 • ارزیابی مولکول های آلی لایه شده بوسیله AFM با قدرت تفکیک فوق العاده بالا
 • ارزیابی electro-luminescent مولکول های آلی لایه شده بوسیله AFM دمای پائین .
 • فتو ولتاژ سطح در اشل میکروسکوپیک و نانو سکوپیک
 • TIP-SERS
 • SNOM-lever
 • انتشار پلاسمون سطحی در لایه های فلزی منظم
 • Metal complexation and nano-optical modification of ultra-thin spin-coated polymer films.
 • پراش SNOM
 • Tip-Preparation for Aperture-SNOM
 • Tip-Preparation for Scattering-SNOM
 • گروه اسپکتروسکوپی اکسایتون در نیمه هادیهای آلی

اسپکتروسکوپی نوری :

 • آماده سازی نمونه (لایه های نازک بروش لایه نشانی تبخیری)
 • درآشامی پلاریزه شده.
 • CW and time-resolved luminescence (Ti:Sa laser+ streak camera)
 • Ultrafast pump-prope spectroscopy (regenerative amplifier+ OPA’s)

مدل های اکسایتون:

 • تشکیل مدل های هامیلتونی (جفت شدگی اکسایتون – فونون)
 • پارامتر سازی بوسیله انطباق با طیف های آزمایش
 • مقایسه با مدل های شیمی کوانتومی

شیمی کوانتومی:

استفاده از روش های استاندارد نیمه تجربی

 • تحقیق خواص مولکولی
 • محاسبات سوپر مولکولی
 • شناسایی برهم کنش بین مولکولی بوسیله روش های تصویری

نفوذ اکسایتون:

 • تعیین تجربی ثابت نفوذ اکسایتون
 • ارزیابی مکانیزم انتقال میکروسکوپیک

Electro absorption

 • تنظیم جذب اپتیکی با میدان های الکتریکی خارجی
 • آزمایش های لایه های پلی کریستالین.

۵-اسپکتروسکوپی نوری فوق سریع

 • نوسان های بلوخ
 • اثر زنر در نیمه هادیهای Superlattices
 • تشدید های نانو در نیمه هادیهایSuperlattices
 • کریستال های مولکولی آلی
 • تابناکی گونه های گنجانده شده در لایه های سیلیکون دیوکساید
  • پایداری اپتیکی و تاثیر بسیار زیاد رنگ های آلی در شبکه های غیر آلی
 • کاشت یون در لایه های   Sio2

 

دپارتمان فیزیک کاربردی دانشکده علوم طبیعی ، دانشگاه اولم ، آلمان

تحقیقات عملی این بخش عبارتند از:

 • Scanning force microscopy
 • Surface resonance microscopy
 • Confocal scanning Raman microscopy
 • Fluorescence، DIC and polarization microscopy
 • Surface forces apparatus (SFA)
 • پراش اشعه X در زوایای کوچک (سینکروترون)
 • Ellipsometry
 • Goniometry

تحقیقات تئوری این گروه عبارتند از:

 • روشهای نیروی میدانی
 • روش های نیمه تجربی کوانتوم مکانیک
 • Self-consistent harmonic approximation of temperature dependent potentials.
 • تحلیل پایداری لایه های نازک دی الکتریک
 • تحلیل ساختارهای Self Organised با استفاده از توابع مینکفسکی

پروژه های گروهی این بخش عبارتند از:

 • inner interface در مواد نرم
 • Wetting of complex surfaces
 • OpenMicrofluidicSystems (Electrowetting) and Nanotribology
 • Biomaterials and Microfluidics
 • Dynamic of complex wetting structures
 • دی الکتریک و خواص مکانیکی

انستیتو فیزیک کاربردی ، دانشگاه وست فالیش ویلهمز ، آلمان

گروه های تحقیقاتی این انستیتو عبارتند از:

 1. فتونیک غیر خطی
 2. اپتیک غیر خطی و Pattern Formation
 3. سیستم های غیر خطی و Pattern Formation

پژوهش های گروه فتونیک غیر خطی عبارتند از:

 • ذخیره اطلاعات هولوگرافیک
 • Transvers Pattern Formation
 • Spatial Optical Solitons
 • روش جدید پردازش و فیلتر تصویر

درگروه اپتیک غیر خطی این پروژه ها در حال انجام هستند.

 • الگو سازی اپتیکی
 • VCSELs))Vertical-Cavity Surface-Emitting-lasers
 • لیزرهای جفت شده
 • انتشار باریکه غیر خطی
 • Radiation trapping-
 • دینامیک رزوناتورهای غیر خطی

این پروژه ها توسط ۲ پروفسور و ۶ دانشجوی دوره دکتری فیزیک کاربردی انجام می شوند.

پروژه های مهم گروه سوم عبارتند از:          

 • Pattern Formation در
  • محیط های درآشام
  • سیستم های تخلیه الکتریکی گاز
  • سیستم های چند لایه ای سیلیکون
  • لایه های Zns-Mn
 • شبکه های عصبی بر پایه Si-thyristors
 • سخت افزارهای پیوندی شبکه عصبی
 • تغییرات و پایداری مبدل IR در بلند مدت
 • جفت سازی اپتیکی بین خروجی مبدل IR و دوربین CCD.
 • شبیه سازی عددی مبدل IR برپایه روش شبیه سازی مونت کارلو
 • ارزیابی و مکانیزم تولید سیگنال و پارازیت
 • افزایش حساسیت مبدل IR .

انستیتو فیزیک کاربردی دانشگاه  جان ولفگانگ گوته ، آلمان

این انستیتو دارای دو گروه تحقیقاتی است که هر کدام دارای زیر شاخه های مربوطه میباشند. اینها عبارتند از :

 • بخش شتابدهنده های ذرات بنیادی و فیزیک پلاسما :
 • اپتیک ذرات بنیادی (EBIS/EBIT)
 • فیزیک پلاسما
 • فیزیک و کاربردهای شتابدهنده های خطی
 • گروه LINAC : ساختار شتابدهنده / دینامیک باریکه
 • منبع یون با جریان بالا
 • گروه LEBT : انتقال و مشخصه یابی باریکه
 • گروه RFQ – شتابدهنده یونی
 • بخش سیگنال ، سیستم و تئوری اطلاعات
 • تئوری سیگنال و سیستم ، تئوری اطلاعات ، اکوستیک
 • سیستمهای دیجیتال ، ساخت و ترکیب اصوات ، پردازش سیگنال
 • پردازش تصویر دیجیتالی ، پردازش آماری
 • پردازش اطلاعات و اصوات
 • سیستمهای پیچیده

در بخش اول گروه فیزیک پلاسمای این انستیتو بر روی مواردی نظیر :

 • Ion Beam Induced Plasmas-
 • پلاسمای RF
 • Quantum Mechanical Implications-

فعالیت میکند.

گروه LINAC بر روی موارد زیر فعالیت میکند :

ساختار شتابدهنده :

 • توسعه کاواک H-mode ، خصوصا IH و CH
 • ساخت آزمایشگاه سردی شناسی ; توسعه ابررسانای کاواک CH
 • شتاب باریکه پروتون و دوترون فشرده
 • شتاب باریکه یون سنگین
 • مطالعات IFMIF ، ESS ، ADS

گروه منبع یون روی موارد زیر فعالیت میکند :

 • منابع Bi+ ، p ، H-
 • ترمینالهای ولتاژ قوی
 • پروژه HOSTI در GSI

گروه LEBT سرگرم فعالیتهای زیر است :

 • انتقال باریکه کم انرژی
 • توسعه تجهیزات تمرکز باریکه
 • برهمکنش Beam – target

گروه RFQ – شتابدهنده یونی

در حال حاضر در این مرکز ۳ نفر در دوره فوق دکتری، ۳ نفر در دوره PhD و ۷ نفر دانشجو مشغول فعالیت هستند . پروژ های حال حاضر در این مرکز عبارتند از:

 • توسعه انژکتور RFQ برای سینکروترون درمانی هایدلبرگ .(حامیان طرح BMBF ، GSI )
 • – توسعه ساختارهای متمرکز drifttube
 • – شتابدهنده RFQ با قدرت بالا با جریان بالا (دوترون های ۵۰ میلی آمپر) برای تشعشات سنگ های نمونه.
 • انژکتور RFQ برای COSPY-SCL
 • شبیه سازی عددی میدان های الکتریکی و دینامیک ذرات در funneling deflectors فرکانس بالا
 • ارزیابی تئوری و عملی طراحی دینامیکی رینگ های ذخیره یون های الکتروستاتیکی متراکم .
 • بازسازی و آزمایش منبع یون duoplasmatron و ساخت خنک کننده باریکه یون براساس یک کوادروپل رادیو فرکانس با اولین تخمین تشکیل یون.
 • توسعه ، ساخت و ارزیابی یک funneling deflector برای پرتو های یونی برای intertial confinement fusion (پروژHIDIF ) (حامی طرحBMBF )
 • توسعه و کاربرد روش های اخیر برای تولید و شتاب دادن به یون های سبک و سنگین برای فیزیک هسته و intertial confinement fusion ( پروژه HIDIF) (حامی طرح BMBF ).

سایر مراکز تحقیقاتی که در این طرح ها مشارکت دارند عبارتند از:

 1. آزمایشگاه شتابدهنده LMU و دانشگاه صنعتی مونیخ
 2. CERN سوئیس
 3. آزمایشگاه مان سیبان ، CRYRING، استکهلم ، سوئد.
 4. DELTA (شتابدهنده (Dortmund Electron Test ، آلمان.
 5. بخش فیزیک دانشگاه صنعتی دارمستات، آلمان
 6. بخش فیزیک دانشگاه ارلانگن ، آلمان
 7. ECR-RFQ-Gruppe در انستیتو فیزیک اتمی و مولکولی (FOM) آمستردام               هلند.
 8. Forschungszentrum آلمان
 9. GSI( Gesellschaft for schwerionenforschung mbH)
 10. HMI انستیتو هان میتنر،  برلین ، آلمان
 11. انستیتو فیزیک انرژی های بالا (IHEP) پکن ، چین
 12. آزمایشگاههای ملی لگنارو (INFN) ایتالیا
 13. انستیتو فیزیک هسته ای لیون (IDNL) فرانسه
 14. آزمایشگاه ملی لوس آلاموس (LANL) آمریکا
 15. آزمایشگاه ملی لارنس برکلی (LBNL) آمریکا
 16. MAMI(Mainz Microton) انستیتو فیزیک هسته ای دانشگاه ماینز ، آلمان
 17. انستیتو فیزیک هسته ای ماکس پلانک (MPI) هایدنبرگ آلمان
 18. آزمایشگاه اپلتون رادرفورد (RAL) انگلیس.

در بخش دوم تحقیقاتی انستیتو فیزیک کاربردی جان ولفگانگ گوته این فعالیتها صورت میگیرد:

 • Roundoff noise
 • Wideband speech coding
 • خنثی کردن نویز برای کمک به شنوایی
 • مدل اکوستیکی دستگاه گویایی انسان شامل حفره بینی
 • ساخت اصوات
 • شبکه سلولهای عصبی (CNN)
 • مدلسازی سیستمهای غیر خطی بوسیله CNN
 • تحلیل فعالیتهای الکتریکی مغز در بیماری صرع (پیش بینی سکته)

 

انستیتو فیزیک کاربردی دانشگاه هامبورگ ، آلمان

گروهScanning Probe Methods (SPM)

تحقیقات این گروه شامل:

 • STM/SPSTM در مغناطیس ساختارهای نانو
 • MFM در دماهای پائین
 • STM/STS در نیمه هادی ها
 • AFM در سیستم های بیولوژیکی
 • تئوری AFM و Nanotribology
 • AFM در عایق ها

در این گروه ۲ پروفسور، ۱۶ نفر دکتر در بخش فنی ، ۱۱ نفر دانشجوی دکترا مشغول تحقیق

انستیتو فیزیک کاربردی دانشگاه هاینش فریدریش ویلهلمز ، آلمان

حوزه فعالیت این انستیتو در شاخه های فیزیک لیزر، نانو اپتیک فوق سریع و        Tracegasanalysis (فتواکوستیک) است.

برخی از پروژه های این انستیتو عبارتند از :

 • Bose- Einstein Condensation
 • کنترل کردن تک اتم
 • Atomic Nanofabrication
 • کریستال های فنونیک
 • پلاسمونیک ها
 • Generation of whitelight supercontinua in tapered optical fibers.

برخی امکانات این انستیتو عبارتند از:

 • لامپ هالوژن نورسفید برای طیف بینایی و زیر قرمز نزدیک
 • توری ۵ /. متری تکفام ساز با یک InGaAs OMA
 • توری ۵ /. متری تکفام ساز با دوربین CCD
 • پمپ لیزر وردی کوهرنت W10
 • Spectra Physics Tsunami Ti: Sapphire laser
 • سافیر لیزر ۲۰fs ،Ti ، با آهنگ تکرار ۱GHz
 • ۳۰ fs OPO
 • دای لیزر ۵۹۰ کوهرنت
 • XFROG
 • آنالیز طیف اپتیکی Ando AQ 6315A
 • پمپ لیزر میلینا ۵ وات
 • سافیر لیزر ۲۰fs، Ti
 • لیزر یون آرگون ۸ وات

 

انستیتوی فیزیک و فناوری های فیزیکی دانشگاه کلاوست هال

این انستیتو دارای چهار بخش اصلی برای فیزیک است که عبارتند از:

 • فیزیک لایه های نوری
 • فیزیک اتمی و مولکولی در سطوح
 • فناوری های فیزیکی : فوتونیک کاربردی
 • فناوری های اپتیکی
 • متفرقه شامل: ۱- تحقیقات الیاف ، ۲- سطوح مواد وابسته به کاربرد آنها ۳- تحلیل داده های کوانتومی ، ۴- تاریخ فناوری

کادر علمی این مرکز به شرح زیر می باشد.

۴ نفر پروفسور ( استاد) ، ۴ نفر پروفسور (استاد برجسته ) ،۲ نفر استاد خارج از برنامه  ، ۱ نفر سخنران مدعو ،  ۱۹نفر محقق با مدرک PhD ، ۷ نفر محقق با مدرک زیر PhD ، ۱۷ نفر تکنسین

انستیتو فیزیک کلاوس تال (Clausthal) علاوه بر بخش فیزیک کاربردی مذکور در بخش قبل دارای یک

” مرکز فیزیک نظری کاربردی (Applied Theorical Physics)

می باشد. اساس کار های این بخش شبیه سازی کامپیوتر ساختارهای ریز مواد می باشد.  در حال حاضر تمرکز این بخش بر روی اکسیدها، شکل گیری و تاثیر آنها بر آنزیم ها و کاتالیزورهای زیستی است.

امید میرود چنین شبیه سازی هایی در آینده در مهندسی مولکولی برای ساخت موثرترکاتالیست ها و مواد بکار آید. تئوری Density Functional  کوانتوم مکانیک که در این مباحث بکار می آید موردی است که بخاطر آن آقای والتر کوهن از این دپارتمان برنده جایزه نوبل شیمی سال  ۱۹۸۸ شد.

عناوین تحقیقاتی این دپارتمان عبارتند از:

 • یکپارچه سازی اکسایدهای High-K در میکروالکترونیک
 • فصل مشترک بین سیلیکون و اکساید High-K
 • محاسبات رتبه اول استرنسیوم روی Si(001)
 • رشد چند لایه اکساید های High-K، محاسبات رتبه اول Zr روی Si(001)
 • یکپارچه سازی دی الکتریک های High-K با فناوری سیلیکونی CMOS
 • ثابت سازی بیولوژیکی نیتروژن:
  • بستگی نیتروژن به عامل مشترک نیتروژناس در FeMo
  • مکانیزم کاتالیستی نیتروژناس
 • توسعه رمز CP-PAW
 • برنامه ریزی شیئی گرا
 • محاسبات موازی
 • خواص اپیباتیدین
 • شبکه Psi-K (محاسبات ساختار الکترونی جامدات و سطوح)

مهندسی بیومدیکال و فیزیک کاربردی – دپارتمان مهندسی فیزیک

دانشگاه علوم کاربردی آخن ، آلمان

در این دانشگاه یک بخش برای مهندسی پزشکی و فیزیک کاربردی وجود دارد که زمینه های تحقیقاتی در بخش فیزیک کاربردی عبارتند از:

 • لیزر و کاربرد های آن
 • علم مواد
 • توسعه محصول (Product Development)
 • Tech Mechanic
 • تکنیک خلاء و فناوری لایه ها

برخی فعالیت های آزمایشگاهی عبارتند از:

 • آزمایشگاه بیوفیزیک
 • آزمایشگاه فناوری لیزر و اپتیک کاربردی
 • آزمایشگاه خلاء و فناوری لایه ها

زمینه های تحقیقاتی این آزمایشگاهها عبارتند از :

۱- آزمایشگاه بیوفیزیک

 • بیوفیزیک سلولی
 • انتقال دهنده نیروی سلولی برای سلولهایی با غشای تک لایه
 • تحقیقات در باره Talk Blood Cell
 • تحقیقات دارویی و پزشکی
 • غشای پلاسما
 • انگیزش سلولی

۲-آزمایشگاه  فناوری لیزر و اپتیک کاربردی :

 • فیزیک لیزر
 • کاربرد لیزر
 • فناوری لیزر
 • میکروسکوپی نوری و الکترونیکی

این آزمایشگاه مجهز به یک میکروسکوپ گسیل الکترونیکی TEM از کارخانه Zeiss با مدل EM900 است.

انستیتو فیزیک کاربردی دانشگاه ارلانگن ، آلمان

این انستیتو شامل سه بخش است:

 • فیزیک کاربردی
 • فیزیک حالت جامد
 • بلورشناسی و ساختارهای میکرونی

در این انستیتو حدود ۳۶ پروفسور مشغول تحقیق هستند. برخی از عناوین تحقیقاتی عبارتند از:

 • گروه تحقیقاتی SiC
 • خواص اپتیکی و الکتریکی نیمه هادی ها و Semicobnductor های Si و SiC
 • سلولهای خورشیدی لایه های کریستالی سیلیکونی نازک ، رشد کریستال ، مشخصه یابی مواد
 • سیلیسیدهای فلزی ، رشد و ساختار سیلیسید ها ، خواص الکترونی مرز مشترک لایه های نازک سیلیسید روی سیلیکون
 • مشخصه یابی لایه لرزی SiO2/Si ؛ تک الکترون در میدان موثر ترانزیستور

برای انجام تحقیقات بالا، امکانات زیر بخدمت گرفته شده است:

 • سیستم لایه نشانی باریکه مولکولی (MBE) برای SiC،Si (2 عدد)
 • کاشت یون ۲۸۰KeV و ۲MeV
 • سیستم (RBS) Rutherford-backscattering
 • Proton-induced X-ray emission
 • STM
 • اسپکتروسکوپی لایه های عمیق (DLTS)
 • اسپکتروسکوپی فوریه
 • Helium-liquifier 

دانشگاه اولدنبرگ بخش مهندسی فیزیک و فیزیک کاربردی ، آلمان

مباحث تخصصی این بخش شامل سه گروه اصلی است

 • فناوری لیزر
 • فیزیک بیو مدیکال
 • صوت و ارتعاش

شاخه فناوری لیزر شامل تحقیقاتی از روش های اندازه گیری، علوم تحلیلی، فن آری ارتباطات اپتیکی، طراحی سیستم های لیزری، پوشش مواد و کاربرد های پزشکی لیزر است.

شاخه صوت و ارتعاش مطالعات خود را روی صوت در ناحیه شنوایی و حوزه ارتعاشات مکانیکی در تمام فرکانس های ممکن متمرکز می کند در این میان مباحثی نظیر کاربرد پردازش دیجیتالی سیگنال ها در مورد سیگنال های صوتی ، مبانی انتشار و پراکنش موج ، خواص فیزیکی و تکنیکی مبدل های الکترواکوستیکی (میکروفون ها بلند گو ها) ، محاسبات عددی ارتعاشات مکلنیکی ، طراحی کامپیوتری و تحلیل و ارزیابی تاثیر صوت و ارتعاش بربدن انسان مورد  توجه است.

شاخه فیزیک بیو مدیکال فعالیت های خود راروی درمان و تشخصی با استفاده از علم فیزیک متمرکز می کند. این شاخه از علم با به خدمت گرفتن لیزر و میکرومکانیک و روش های تصویر برداری نظیر اولتراساند . اشعه NMR، X و توموگرافی اپتیکی به سمت دستیابی به روش های درمان و تشخیص پیش می روند به گونه ای که حداقل آسیب را به بافت های بدن برسانند. بعنوان مثال چشم پزشکان با بخدمت گیری روش های تشخیص و درمان لیزری و روش های فلورسنس به موفقیت های بزرگی رسیده اند.

گروه های تحقیقی بخش فیزیک کاربردی این دانشگاه عبارتند از:

 • آکوستیک
 • اپتیک کاربردی
 • پردازش سیگنال های دیداری – شنیداری و ارتباطات
 • تحقیقات نیمه هادی ها و انرژی
 • هیدرودینامیک
 • فیزیک دریا
 • فیزیک پزشکی
 • بیو فیزیک مولکولی
 • فلسفه علم و تاریخ فیزیک
 • نیمه هادی ها
 • آکوستیک

پروژه های این بخش شامل

 • HEAC : Health Effects in Aircraft Cabin Environment IDEA  PACI : IDEntification of an Aircraft PAssenger Comfort Index
 • آشکار سازی مواد شیمیایی در دریا (دفتر فناوری آلمان)
 • OBELICS: Objective EvaLuation of Interior Car Sound
 • اکوستیک زیر آب ، امپدانس آکوستیکی، انتشار امواج
 • Psychophysics: Psychoacoustics & perception of vibration
 • سایکو اکوستیک کاربردی
 • اکوستیک و محیط زیست
 • FEAC : Friendly Aircraft Cabin Environment

برخی امکانات قابل دسترس در این مرکز جهت انجام تحقیقات بالا عبارتند از :

 • اتاقک ضد صوت در ابعاد ۴x7x8/5 مترمکعب
 • تونل باد، با حداکثر سرعت با ۵۰ m/s و ابعاد تونل ۰/۸x1x1/8 مترمکعب
 • Dynamic mechanical Analyser
 • کسب و ذخیره اطلاعات چند کاناله
 • محفظه فشار برای فروصوت
 • Vib lab
 • Audio Lab
 • اپتیک کاربردی
 • پردازش سیگنال های دیداری – شنیداری و ارتباطات
 • موجکها، فیلترها و تحلیل زمان – فرکانس
 • Blind source separation در محیط های اکوستیکی
 • Scalable audio compression
 • نمایش موثر صداهای طبیعی
 • Soft decoding for robust signal transmission
 • Scalable، object-based image and video compression
 • تحقیقات نیمه هادی ها و انرژی
 • انرژی، هوا شناسی:
  • انرژی باد
  • پیش بینی قدرت باد
  • شبکه برق مجتمع
  • قدرت باد در سواحل
  • توربولنس در اتمسفر
  • انرژی خورشیدی
  • بهینه سازی روش هایIrradiance Derivation
  • Irradiance data برای کار بردهای انرژی خورشید
  • پیش بینی کوتاه مدت تششعات خورشیدی

۶ نفر دکتر ۳ نفر فوق لیسانس ۸ نفر دانشجوی دکتری، ۱ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی و ۳ نفر مهندس فنی بر روی این عناوین مشغول کار هستند.

 • Photorolatics :
  • Chalcopywrite-based thin-film solar cells
  • Polymer Photovoltaics
  • فتو فیزیک در پلیمرهای مزدوج
  • سلول های خورشیدی کامپوزیت طبیعی و غیر طبیعی

۷ نفر دانشجوی دکتری و ۴ نفر دانشجوی فوق لیسانس روی این طرح ها فعالیت می کنند.

 • دینامیک غیر خطی :

کاربرد فیزیک تجربی در سیستم های پیچیده با ۴ نفر دانشجوی دکتری و ۳ نفر دانشجوی فوق لیسانس

 • هیدرودینامیک :
 • توربولنس
 • Econophysics
 • الگو سازی در کریستال مایع Nematic
 • بررسی های Stochastic
 • توسعه حسگرها
 • انرژی باد
 • تحلیل زبری سطوح

این تحقیقات ۸ نفر دانشجوی دکتری و ۳ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی را مشغول کرده است.

 • فیزیک دریا
 • فیزیک پزشکی
 • انتشار Otoacoustic
 • پردازش Binaural
 • Psychoacoustics و مدل حرارتی
 • علوم و سیستم حسگرهای عصبی
 • درک زبان و شنوایی سنجی
 • پردازش سیگنال ها برای کمک های شنوایی
 • بیوفیزیک مولکولی
 • فلسفه علم و تاریخ فیزیک
 • نیمه هادی ها

انستیتتو فیزیک کاربردی و فیزیک تجربی IEAP

دانشگاه کرستین آلبرت ، آلمان

فعالیتهای این مرکز عبارتند از:

فیزیک اتمی و فیزیک پلاسما:

 • دینامیک پلاسما
 • فیزیک پلاسمای چنبره ای
 • اسپکتروسکوپی پلاسما

فیزیک حالت جامد:

 • پراش اشعه ایکس و نوترون
 • فیزیک سطوح مرزی
 • فیزیک مواد زیستی
 • فیزیک پزشکی

فیزیک لایه های نازک:

 • میکروسکوپی تونلی
 • ساختار الکترونیکی

دپارتمان فیزیک کاربردی ، دانشکده علوم کاربردی ،  دانشگاه دلف ، هلند 

دپارتمان فیزیک کاربردی دانشگاه دلف از اول جولای سال ۲۰۰۲ به سه بخش جدید زیر تجزیه شده  است :

 • دپارتمان علم وفناوری تصویر Imaging Science & Technology
 • دپارتمان فیزیک چند مقیاسه Multi-Scale Physics
 • دپارتمان علوم نانو Nanoscience

۱ – دپارتمان علم و فناوری تصویر ( IST )

تصاویر در حال گسرتش در زندگی مدرن امروزی هستند . از تصاویر اپتیکی از کهکشانها که توسط تلسکوپ هابل تصویر برداری می شوند گرفته تا تصاویر صوتی  ساختارهای زلزله ای ، تصاویر رزونانسهای مغناطیسی از بدن انسان، تصاویر اتمی و مولکولی ، تصاویر ویدیویی که ما را احاطه می کنند و ……پردازش و تحلیل تصاویر سبب ایجاد بحثهای علمی مهمی شده است.

در این دپارتمان، تصاویر ۲ ، ۳ و ۴ بعدی به کمک سیستمهای تصویر برداری مورد پردازش و تحلیل قرار می گیرند

در این مرکز ۲۹ نفر عضو هیات علمی مشغول انجام کار هستند .

آزمایشگاه تصاویر آکوستیکی و کنترل صوتی

در این آزمایشگاه تحقیقاتی روی تئوری امواج الکترودینامیکی و اکوستیکی و کاربرد در تصاویر اکوستیکی و کنترل صوتی انجام می شود.

عناوین تحقیقاتی این آزمایشگاه عبارتند از :

 • تصاویر اکوستیکی :
 • تصاویر زلزله
 • تشخیص پزشکی
 • معاینه غیر مخرب
 • Delphi Consortium
 • کنترل صوتی :
 • پروژه های الکترو اکوستیکی معماری
 • پروژه های Audio technology
 • پروژه های کنترل نویز

تصاویر پزشکی با استفاده از آلتراسونیک:

در این آزمایشگاه ، یک گروه با همکاری TNO-TPD و اکو کاردیو گرافی تجربی از مرکز پزشکی Erasmus  شکل گرفته است . همچنین  تحقیقات بسیاری با همکاری  گروه تصاویر اکوستیکی و گروه بیو مهندسی در روتردام انجام می شود .

عمومی ترین راه  برای تولید امواج اولتراسونیک، استفاده از مواد پیزو الکتریک است.

استفاده از تصاویر هارمونیکی نیازمند یک پیزو الکتریک خیلی حساس در دو ناحیه فرکانسی ۲۵ مگاهرتز و فرکانسهای ۵۰ مگا هرتز  بالاتر است. عناوین تحقیقاتی در این شاخه عبارتند از:

 • مواد جدید با جفت شدگی الکترومغناطیسی بالا
 • استفاده از لیزر های یک چهارم Htgnelevaw برای تنظیم کردن امپدانس اکوستیکی نمونه (۱/۵ MRayls) با ماده پیزو (۵ MRayls -45MRayls)
 • طراحی فرستنده و گیرنده جداگانه برای بهبود پاسخ فرکانس

مواد جدید شامل لیتیوم – نیوبات (LiNbO3) کریستالهای یک خطی ، دانه های ریز سرامیک ،(pbZiO3-TiO3) و پلیمر P(VDF-TrFE) هستند.

کنترل صوت :

برخی پروژه تحقیقاتی در این شاخه عبارتند از:

 • -CARROUSO
 • تحلیل امواج خمیده
 • اندازه گیری و بازتولید صوتی اتاق
 • آرایه مدور چند کاناله برای گزارش و ثبت زنده
 • کنترل نویز
 • شیشه های شنوایی
 • WFS برای Teleconferencing

گروه تحقیقاتی CPO ( اپتیک ذرات بردار )

در این گروه باریکه های الکترونی ، پوزیترونها  و یونها مورد مطالعه قرارمی گیرد. به این منظور سخت افزارها و دستگاههای جدید طراحی و ساخته شده است که اغلب در ارتباط با ماشینهای lithography  برای صنعت تراشه های نیمه رسانا  یا در ارتباط با میکروسکوپی الکترونی هستند.

پروژه های اصلی و مهم در این گروه :

 • میکروسکوپ الکترونی Auger-coincidence
 • ساخت نانو با استفاده از باریکه های یونی
 • روشنایی بالا، منبع الکترونی تکرنگ که بر اساسBallistic Electron Emission
 • هولوگرافی الکترون : روشنایی امواج ایستاده در یک TEM
 • منوکروماتور برای تفنگهای الکترونی
 • مدلی برای تابش الکترونی Thermionic
 • POCAD طراحی اپتیک ذره ای بکمک کامپیوتر
 • تفنگ SCALPE، یک تفنگ با گسیلش بالابرای نمایش الکترونی
 • MAPPER : موازی سازی لیتوگرافی الکترون در سطح بالا
 • گسیلگرهای میدانی نانو تیوب
 • گیسلکرهای ZrO / W

گروه تحقیقاتی اپتیک:

گروه تحقیقاتی اپتیک بخشی از دپارتمان علم و فناوری تصویر است که خود بخشی از دانشکده علوم کاربردی دانشگاه دلف است.

تدریس و تحقیقات این گروه روی انتشار موج و تصویر در نواحی طیفی گوناگون از فرکانسهای مگاهرتز گرفته تا ناحیه فرابنفش متمرکز است.

عناوین تحقیقاتی :

 • تداخل سنجی
 • روشهای پیشرفته تصویر لیتوگرافیک (تصویر سازی برای تولید آینده لیتوگرافی با استفاده از تابش UV )
 • ذخیره سازی اپتیکی با چگالی خیلی بالا ( روشهای ذخیره Novel برای سیستمهای دیسکهای اپتیکی)
 • علم و فناوری تراهرتز ( تصویر سازی و میکروسکوپی با استفاده از تابش تراهرتز)

گروه Pattern Recognition

در این گروئه ۲۷ دانشجوی دکتری و فوق دکتری و ۲۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی و ۱۳ محقق مشغول به فعالیت هستند:

پروژه های تحقیقاتی این گروه عبارتند از

حسگر ها و سیستم های تصویری

 • تصویر سازی زیستی
 • سیستم های تشخیص مولکولی هوشمند (IMDS)
 • میکروسکوپ Mid-field
 • تراشه های زیستی Enzymatic reactions in nanoliter wells.
 • Nanoscale Electrophoresis
 • کاربردهای صنعتی
 • UBICOM: Ubiquitous Communications
 • محاسبات نانو( (NANOCOMP
 • مدل های برنامه ریزی شده برای پردازش تصاویر با دقت فوق زیاد(PILE)
 • SmartCom : قطعاتی برای دوربین های هوشمند جاسازی شده
 • IOP-WP برداشت دقیق محصول با استفاده از Robot Vision
 • Robo Cup روبات فوتبالیست خود گردان

تحلیل و پردازش تصویر

 • تکنیک های چند بعدی
  • تکنیک های اندازه گیری دیجیتال چند بعدی
  • Superresolution in undersampled image sequences
  • تحلیل تصاویر سه بعدی ساختارهای میکرونی محصولات غذایی
  • تحلیل بافت و قطعه بندی تصاویر زیر سطح
  • تحلیل چهار بعدی تصویر
  • CLOP: Binary Morphology (Skeletonization)

in N-D images.

کاربردهای پزشکی

 • تکنیک های جراحی با حداقل مداخله و ورود به بدن MISIT
 • اصلاح روش های اندوسکوپی
 • آشکار ساز اتوماتیک پولیپ برای CT colonography
 • DIPEX (Development of Improved endo Prostheses for the upper Extremities).
 • بهبود تشخیص زود هنگام آب سیاه
 • ۳-D genomic distribution

از شما دوستان عزیز که این مطلب آموزشی را دنبال نموده اید تشکر می کنیم و شما را دعوت میکنیم که برای آشنایی با مهندسی برق و گرایش های آن مطالب ما را دنبال کنید.این مطالب برای افزایش دانش شما در سایت قرار داده شده و کمک زیادی در یادگیری شما در انتخاب رشته مناسب خواهد نمود.

فریلنسر هستم و مهارت انجام پروژه ای را دارم!

اگر شما فریلنسر هستید و توانایی انجام پروژه ای را در یک رشته یا حوزه ای خاص دارید برای فعالیت در سایت کافه پروژه و کسب درآمد می توانید در سایت ثبت نام کنید و پروژه هایی با مهارت انتخاب خود را مشاهده کنید.جهت ثبت نام و ثبت رزومه خود در سایت از طریق دکمه پایین صفحه در سایت عضو شوید:

نحوه سفارش پروژه در سایت کافه پروژه :

اگر پروژه ای دارید که میخواهید آن را برون سپاری کنید کافی است در سایت کافه پروژه ثبت نام کنید و پروژه خود را ثبت نمایید.پروژه شما هر چه که باشد حتما مجری برای آن وجود دارد.جهت ثبت نام و ثبت سفارش پروژه خود برروی دکمه زیر کلیک نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایمیل

[email protected]

شماره تماس

021-55414864

آدرس

تهران ، تهرانسر ، بلوار یاس ، مسکن ویژه ، یاس 6 ، یاس 3 ، بلوک ad3  ، واحد 2

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید